Beskydské MTB trasy
Zpět na předcházející stránku.


Trasa: z Kopřivnice na Solárku na Ondřejníku


klikni pro zvětšení mapy 1.úsek - ze Solárky do Lhotky

Vyjedeme na cestu nad chatou a dáme se po ní vpravo. Po cca 1,5km asfaltová cesta končí a my se objevíme na rozcestí. Odbočíme vlevo (na zelenou značku). Po cca 1km klesající vrstevnice, kdy vysoké stromy nahradí malé a my máme po okolí výhled, hledáme mezi těmito stromky odbočku zelené zn. vpravo z kopce. Následuje prudký úsek a příjezd do Lhotky.
klikni pro zvětšení mapy 2.úsek - ze Lhotky do Kozlovic

Lhotku projedeme rovně a pokračujeme dál. Za obci se nesmíme zmást několikati odbočkami (na první vpravo, pak vlevo a vlevo), spíše se ale držíme nejvíce "vyjeté" cesty. Dále bychom již neměli zabloudit. Hlíněnou a travnatou cestu nahradí kamení a my přijíždíme ke Kozlovicím, kde máme na výběr buď brod a nebo lávku. Přijedem do obce.
klikni pro zvětšení mapy 3.úsek - z Kozlovic do Měrkovic

V Kozlovicích se dáme vlevo a dále si můžeme dát velký brod přes řeku a nebo použít následný most. Jedeme dál v prostisměru šipek "D", stoupáme kolem statku po poli. Mezi stromy se stoupání zlomí a my sjezdem přijíždíme ke staré stodole, u níž odbočíme vlevo a po chvilce vpravo, abychom dál pokračovali zprvu po nevýrazné polné cestě (cestičce). Ta nás kolem křovin dovede přes brod ke stavením na cestu, kde odbočíme vpravo a dojedeme na asfaltovou hlevní cestu. Zde odbočíme vlevo a stoupáme do kopce.
klikni pro zvětšení mapy 4.úsek - z Měrkovic kolem Tichavské hůrky do Vlčovic

Hned v půlce stoupání (za autobusovou zastávkou) odbočíme vlevo a cesta se dále napojí na žlutou značku, vedoucí polní cestou, pak přes louky a statek a opět polní cestou. Na horizontu, kdy budeme nejblíže ke kopečku vpravo (je to Tichavská hůrka), odbočíme vpravo a držíme se vyjeté polní cesty, klterá nás dovede až do obce Tichá. Zde odbočíme vpravo na první most, přejedeme jej a po chvíli na další křižovatce (s výhledem přes pole na kopec Črvený kámen) odbočíme vpravo a dojedeme do blízké obce Vlčovice.
klikni pro zvětšení mapy 5.úsek - z Vlčovic ke koupališti v Kopřivnici

Do Vlčovic přijedeme po mostě přes řeku a hned opustíme hlavní cestu a dáme se rovně (nebo spíše mírně vlevo). Zde by ještě měly být šipky "D", které nás nasměřují na polní cestu vedoucí z Kozlovic až na Janíkové sedlo. Z Janíkového sedla máme více možností, ta trasa vyznačená na mapě je poměrně nudný sjezd po cestě.
My můžeme:
a) těsně před horizontem odbočit vpravo, kolem lesa a po této stezce jet kolem vyhlídkové skály (žlutá značka) a přijet až na zříceninu Šostýn
b) odbočíme vlevo do prudkého krátkého stoupání, které se hned stáčí vpravo a po vrstevnici směřuje lesem ke sjezdovce. Asi v polovině začne tato cesta stoupat prudčeji do kopce, my však můžeme pokračovat dál po vrstevnicové stezce. Nakonec po sjezdovce přijedeme k lyžařské chatě.
c) můžeme také odbočit mírně vlevo, jet po louce kolem křovin a v křivinách najít stezku. Jde o pěkný sjezd. Jen pozor na urvaný břeh, ať nespadnete ze stráně!

Bylo použito výřezu z mapy edice Klubu českých turistů č. 96: Moravskoslezské Beskydy.
Možno ji objednat ne e-mailu: obchod@freytagberndt.cz
Zpět na předcházející stránku.
Beskydské MTB trasy